Knalleinfo

Knalleinfo 2024

Försäljningstider

 • Fredag 5 juli kl. 10.00-18.00
 • Lördag 6 juli kl. 10.00-16.00
 • Personal finns på plats från kl.06.00 på fredag. El-personal kl. 07.00 Obs! Kom ihåg att ta med egen kabel (ca 10 m)

Anmälan

 • Ansök om plats under fliken Marknad/anmälan eller per tfn: 0709-96 19 32.

Kostnad

 • En plats på marknaden under två dagar kostar 500 kr/3×3 m. För el tillkommer 150 kr 2-fas, 200 kr 3-fas. Ange om el önskas i anmälan. Egen el-kabel ca 10 m. medtages.

Platsbekräftelse

 • Fakturan är din platsbekräftelse där du även kan se ditt platsnummer.
 • När betalning inkommit (se din fakturas förfallodag), betraktas platsen som erhållen (om ej annan överenskommelse gjorts)
 • Bokad och betald plats får ej överlåtas utan marknadskontorets medgivande.
 • Om du av någon anledning inte kan komma till Marknaden och har betalt avgiften på utsatt tid, har du rätt att få tillbaka avgiften minus vår administrationsavgift om 150 kr. Skäl till avbokningen måste ske enligt TOMERS bestämmelser.

Intagande av plats

 • Betald plats skall vara intagen senast kl. 09.00. Marknadsområdet stängs för all trafik kl. 09.30 och  din försäljningsplats ska vara iordningställd i god tid till öppning kl 10.00.
 • Varje säljare skall förse sin marknadsplats med väl synlig namnskylt.
 • Eget marknadsbord medtages (om ej annan överenskommelse gjorts.
 • Egen el-kabel ( ca 10 m) medtages om el-plats är bokad.

 

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet knallar med samma sortiment.

 

Dusch: Duschmöjligheter finns på Ängevi IP som ligger nära marknadsområdet.

Angående skyltning av marknadsstånd

Lagen (1990:1183) om tillfällig handel gäller när en näringsidkare yrkesmässigt säljer varor till konsumenter. Informationsskyldigheten beskrivs i 2§ enligt följande: Vid försäljning som omfattas av denna lag skall genom väl synlig skylt eller något annat verksamt sätt lämnas upplysning om näringsidkarens namn, postadress och telefonnummer.

Livsmedel
Läs mer på kommunens hemsida http://forshaga.se/byggaboochmiljo/livsmedelochhalsa.4.2dd4529313bacce670c534.html

Förbud mot varusortiment

Marknadsdomstolen har förbjudit försäljning av slangbågar och leksaker med projektiler med hög avskjutningshastighet. Ex pilbågar, pistoler, pilar mm. Det är även försäljningsförbud mot stinkbomber, ärtrör, ärtpistoler, soft airgun, fågelvisslor, t-shirts med kränkande och stötande texter. Enligt lag är ”Butterflykniven” förbjuden.

Boende

 • Läs mer om våra boendealternativ här

Anmälan och kontakt

 • Välkommen att göra din anmälan här

Vägbeskrivning

 • Se hur du hittar till oss här

 

Översikt marknadsområde:

karta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numrerad marknadskarta.pdf

Vi ser fram emot två härliga Marknadsdagar tillsammans och tror på strålande solsken med många besökare! 

VARMT VÄLKOMNA!